Povrat novca

Ugrubo

Povrat novca na agregate nije moguć. Zbog toga šta se materijal više ne može sakupiti u onoj mjeri u kojoj je dovezen.
Materijal utone u travu, zemlju ili ostalo.

Svaka vaša narudžba je vama vidljiva prije same kupnje te sami odabirete količinu koju želite.

Uz vaše inzistiranje je moguć povrat novca na određene stvari ali uz zadržavanje 20% od ukupne cijene proizvoda.

Stvari na koje je moguć povrat novca ili umanjenje same cijene

Povrat novca je moguć ukoliko je naša pogreška ili ukoliko je vaša adresa pre daleka za dostavu.

Povrat novca za rad bagerom

Povrat novca za rad s bagerom nije moguć, Jer se ne može vratiti uloženo; gorivo, amortizacija, vrijeme. Moguće su sljedeće stvari

  • Umanjenje ukupne cijene u slučaju nezadovoljstva
  • Snošenje troškova načinjene štete predmeta/objekta tokom rada.
    1

Kasno uočavanje pogreške ili štete

Ukoliko nakon našega odlaska primijetite pogrešku na agregate moguća je zamjena uz doplatu 20% zbog rasipanog materijala.
Ukoliko tek nakon odlaska našeg bagera primetite štetu ili niste zadovoljni imate pravo na umanjene cijene ili snošenje troškova štete predmeta/objekta ukoliko prijavite istu unutar 2 Sata od našeg odlaska.

Stvari na popustu

Stvari koje su na popustu za njih ne važi pravilo povrata novca ili zamjena.

Potrebna vam je pomoc?

Obratite nam se na mail {uprava@veber.hr} s osobnim podatcima te ćemo vam rado pomoči!

  1. ↩︎
X